Home > Tin tức & Sự kiện BellyGirls > Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge

Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge

Casbah Lounge là địa điểm biểu diễn hàng tuần của nhóm, một địa điểm giải trí quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn. Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ

Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ  Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ Hình ảnh Đêm Hội Haloween tại Casbah Lounge - SaiGon Bellydance múa bụng ấn độ

Đêm Haloween, Bellygirls đã thiết kế trang phục và có phần trình diễn ấn tượng-sôi động trong không khí huyền bí của Lễ Hội.