Home > Tin tức & Sự kiện BellyGirls > Giáng sinh với điệu múa Bellydance tại Bellygirls Club

Giáng sinh với điệu múa Bellydance tại Bellygirls Club

Giáng sinh với điệu múa Bellydance tại Bellygirls Club

Không khí giáng sinh đã tràn ngập tại Bellygirls Club. Các lớp học sôi động cùng với bài hát giáng sinh quen thuộc:

Clip và hình ảnh tại lớp học:

Lớp Bellydance thiếu nhi:

Lớp Bellydance người lớn:

Ca chiều:

Ca sáng:

Hình ảnh lớp học:

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng