Home > Tin tức & Sự kiện BellyGirls > Sự kiện Tri Ân Thầy Cô

Sự kiện Tri Ân Thầy Cô

Trên nền bài hát “Darigh nur”, cùng với đạo cụ fan-veil (quạt lụa) bay bổng, Ms. Hòa đã mang đến điệu múa Bellydance nhẹ nhàng và sâu lắng tại nhà văn hóa thanh niên trong sự kiện “Tri Ân Thầy Cô”.