Home > Hướng dẫn múa bụng - Belly Dance > Bài 8: Thể loại Baladi

Bài 8: Thể loại Baladi

Thể loại Baladi

“Baladi” trong tiếng Ai cập có nghĩa là “đất nước của tôi” . Hình thức Baladi của Belly Dancing được biểu diễn trong làng và nông thôn ở Ai Cập , nơi mà phụ nữ nhảy cùng nhau và giải trí với nhau trong gia đình và cộng đồng tụ họp. Họ thường sử dụng các bài hát của vùng quê họ để gợi nhớ đến văn hóa và âm nhạc của quê hương. Đó là một phong cách rất trần tục của Belly Dance , điệu múa được thực hiện trên đôi chân trần nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Thể loại Baladi ballydance múa bụng

Động tác trong Baladi
Những động tác trong baladi thường giữ vững trên mặt đất, trọng tâm đặt chắc chắn tren nền sàn nhảy, hai tay giang ngang với hai khuỷu tay cong tạo hình cánh cung và ít khi chuyển động cùng với các động tác nhẹ nhàng uyển chuyển và những bước di chuyển tràn đầy năng lượng.

Trang phục Baladi

Trang phục truyền thống thường thể loại baladi là bộ váy 1 mảnh rất đơn giản và ôm sát với một cái belt thắt ngang hông, và không để lộ phần bụng